SIMS – Socijalna inkluzija mladih kroz Studentski.hr

KORISNIK:

Centar za razvoj mladih – CERM

PARTNER:

Udruga Pragma

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2022.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

1.400.000,00 kn

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:

1.190.000,00 kn

KRATKI OPIS PROJEKTA:

U sklopu projekta „SIMS – Socijalna inkluzija mladih kroz Studentski.hr“, koji tijekom 24 mjeseca provodi Centar za razvoj mladih u partnerstvu s udrugom Pragma, osnažuju se studenti diplomskog studija novinarstva, kao budući medijski djelatnici, za kvalitetnije izvještavanje o nezaposlenim mladima radi suzbijanja njihove socijalne isključenosti. Naime, mediji, odnosno medijski djelatnici važan su čimbenik u podizanju svijesti javnosti, ali su oni danas izloženi velikom broju informacija i ozbiljnim vremenskim pritiscima – ogrančen vremenski rok za plasman sadržaja potiče kako posuđivanje sadržaja tako i sadržaj upitne kvalitete, odnosno sadržaj neosjetljiv na marginalizirane skupine. Kod uključenih novinara projekt SIMS tu će činjenicu promijeniti.

CILJEVI PROJEKTA:

Ciljevi su projekta 30 studenata novinarstva, budućih novinara, educirati kroz dvije Novinarske akademije, odnosno unaprijediti njihove novinarske vještine te im pružiti nova znanja vezana uz socijalno isključene skupine, te ujedno kroz sadržaj koji će oni kreirati povećati vidljivost ranjivih skupina.

OČEKIVANI REZULTATI:

Kroz projekt će se provesti opsežno istraživanje o utjecaju nezaposlenosti mladih na socijalnu isključenost te o medijskoj zastupljenosti iste problematike. Održat će se individualne edukacije za novinare, kao i grupne – 2 Novinarske akademije koje obuhvaćaju po 10 jednodnevnih susreta tijekom kojih uče o utjecaju nezaposlenosti na mentalno zdravlje mladih, o specifičnoj problematici hrvatskog tržišta rada, o novim pristupima medijskom izvještavanju, kreativnom izvještavanju, zatim o mladima kao primateljima naknada iz sustava socijalne skrbi središnje države i JLPS-a, o nezaposlenim i ujedno neaktivnim mladima, o mladima u riziku za razvoj ili koji se već nalaze u statusu nezaposlenosti i nepohađanja obrazovanja i osposobljavanja illi su rano napustili obrazovanje te o mladima s problemima u ponašanju, s problemima mentalnog zdravlja i osamostaljivanja (separacija od roditelja). Sadržaj će se prilagoditi osobama s invaliditetom, što obuhvaća izradu audioverzija objavljenih članaka kao i pokretanje podcasta – Studentski.hr TV. Teme i sadržaji nastali u pripremi i realizaciji edukacija, s teorijsko-znanstvenim i praktičnim okvirom, objedinit će se u publikaciji koja će poslužiti kao edukativni materijal za puno širu populaciju medijskih djelatnika.

KONTAKT OSOBA:

Nikola Jelovečki, voditelj projekta
e-mail: nikola.jelovecki@cerm.hr
tel: +385 91 595 0166