Novinarska Akademija
Edukacija novinara za kvalitetnije izvještavanje o nezaposlenim mladima radi suzbijanja njihove socijalne isključenosti.