Novinarska akademija: Pragma održala edukacije o ranjivim skupinama mladih

Studenti diplomskog studija novinarstva stekli su nova znanja koja će doprinijeti kvaliteti njihova izvještavanja o marginaliziranim skupinama.

Studenti novinarstva educirat će se o mladim nezaposlenim i neaktivnim osobama

Studente diplomskog studija novinarstva, sudionike Novinarske akademije, Pragma će informirati o mladim nezaposlenim i neaktivnim osobama.

Novinarska akademija: Uskoro četvrta edukacija na temu mladih – primatelja naknada iz sustava socijalne skrbi

Studente diplomskog studija novinarstva Pragma će informirati o položaju mladih unutar sustava socijalne skrbi na lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini.

Utjecaj nezaposlenosti na mentalno zdravlje tema je sljedeće edukacije u sklopu projekta SIMS

Na sljedećoj će se edukaciji sudionici projekta SIMS – studenti diplomskog studija novinarstva, upoznati s utjecajem nezaposlenosti na mentalno zdravlje mladih.

Novinarska akademija: studenti novinarstva upoznali se s kreativnim izvještavanjem

15 studenata diplomskog studija novinarstva upoznalo se s metodama kreativnog izvještavanja kako bi svojim sadržajem mogli zainteresirati što širu publiku.

Novinarska akademija: studenti novinarstva upoznat će se s kreativnim izvještavanjem

15 studenata diplomskog studija novinarstva upoznat će se s metodama kreativnog izvještavanja kako bi svojim sadržajem mogli zainteresirati što širu publiku.

Novinarska akademija: održana edukacija o hrvatskom tržištu rada za studente novinarstva

16. studenog održana je prva edukacija u sklopu druge Novinarske akademije na kojoj su se sudionici projekta SIMS upoznali s problemima s kojima se mladi u Hrvatskoj susreću kada je u pitanju tržište rada, što će uvelike pridonijeti njihovu novinarskom izvještavanju o problematici hrvatskog tržišta rada.

Novinarska akademija: studenti novinarstva upoznat će se sa specifičnom problematikom hrvatskog tržišta rada

16. studenog održat će se prva edukacija u sklopu druge Novinarske akademije na kojoj će se sudionici projekta SIMS upoznati s problemima s kojima se mladi u Hrvatskoj susreću kada je u pitanju tržište rada, što će uvelike pridonijeti njihovu novinarskom izvještavanju o problematici hrvatskog tržišta rada.

15 studenata uključuje se u projekt SIMS, uskoro kreće druga Novinarska akademija

Primljeno je 15 studenata koji će u narednom periodu pohađati Novinarsku akademiju te raditi na sadržaju namijenjenom povećanju vidljivosti socijalno isključenih i drugih ranjivih skupina, koji će se premijerno objaviti na portalu Studentski.hr.

Studenti novinarstva pozivaju se na sudjelovanje u projektu SIMS; predviđena novčana naknada

Produljen je natječaj sudjelovanje u projektu SIMS, odnosno za pohađanje Novinarske akademije i pisanje članaka za portal Studentski.hr. Odabranim studentima/studenticama prvostupnicima novinarstva i studentima diplomskog studija novinarstva isplatit će se naknada u bruto iznosu od 4372,73 kune.